Lựa chọn màu xanh lá

Màu Xanh Lá

Chàng yêu sự tử tế và chu đáo của bạn. Mặc dù bạn có xu hướng đặt nhu cầu của người khác lên trên nhưng bạn không để chúng chi phối mình. Bạn nhận thức rõ làn ranh mỏng manh giữa sự tử tế và việc bị kiểm soát. Vì thế, bạn có thể giúp mình và chàng tránh khỏi những tình huống khó chịu. Chàng biết rằng bạn sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ chàng và chàng sẽ không biết làm gì nếu không có bạn bên cạnh.

Xem thêm các màu khác