Lựa chọn màu vàng

Màu Vàng

Chàng thích sự lạc quan và thân thiện của bạn. Niềm hạnh phúc tỏa ra từ bạn khiến người khác cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Chàng thích cảm giác được nhìn thấy bạn đầu tiên trong buổi sáng và ngay trước khi ngủ vì bạn chính là nguồn động viên mà chàng cần

Xem thêm các màu khác