Lựa chọn màu Trắng

Màu Trắng

Chàng yêu bạn vì nhân cách tinh khiết và chu đáo của bạn. Bạn luôn nhìn thấy những điều tốt nhất ở tất cả mọi người. Chàng thích cách bạn đối xử với người khác, chàng đặc biệt thích cách bạn đối xử với chính bản thân mình và tình yêu của mình.

Xem thêm các màu khác