Lựa chọn màu Tím

Màu Tím

Chàng yêu bạn vì sự trung thực của bạn, chàng biết rằng luôn luôn có thể tin tưởng vào bạn. Chàng cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của bạn. Thỉnh thoảng bạn bận rộn, chàng sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn, vì thế hãy cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ.

Xem thêm các màu khác