Lựa chọn màu đen

Màu đen

Chàng yêu sự kiên quyết và ý chí mạnh mẽ của bạn. Bạn không để cho bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến hành trình của mình và bạn luôn sẵn sàng đón nhận thử thách tốt. Bạn truyền cảm hứng để chàng trở thành người tốt hơn, sống tốt hơn mỗi ngày.

Xem thêm các màu khác