Lời Phật dạy về 9 loại người chỉ nên bắt tay không nên nói chuyện, nguyên nhân cũng bởi vì…

Trong cuộc đời này, bạn sẽ hội ngộ rất nhiều người, gặp gỡ rất nhiều gương mặt. Có người thân thiết, có người xã giao nhưng 9 loại người Phật dạy không nên tiếp xúc dưới đây thì tuyệt đối

Xem thêm

10 loại bệnh đáng sợ theo NHÂN QUẢ, chứng bệnh thứ 9 khiến nhiều người phải giật mình ngẫm lại mình

Trên đời này, nhân quả luôn hiện hữu. Có nhân rồi sẽ có quả, nó có thể đến sớm hay đến muộn nhưng khó ai có thể thoát khỏi được quy luật này. Và dưới đây là 10 loại bệnh

Xem thêm

Phật dạy rằng: Muốn thiện trước hết phải hết tham, muốn phúc trên hết phải biết đủ, ai tỏ tường điều này ắt giữ được phúc khí

Thuyết nhà Phật luôn răn dạy rằng, ba nỗi khổ cũng là ba nguyên nhân dẫn tới khổ đau của con người là tham, sân, si. Chữ tham đứng đầu tiên bởi vì lòng tham nên mới sân hận, vì

Xem thêm