ÔNG BÀ NÓI CẤM CÓ SAI: MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN, NỐT RUỒI TRƯỚC NGỰC HOẶC SAU GÁY – AI SỞ HỮU 3 ĐẶC ĐIỂM NÀY, PHẢI GIỮ BẰNG MỌI CÁCH

Theo nhân tướng học, má lúm đồng tiền có sự liên quan đến tích cách và “điềm báo” tương lai của người sở hữu. Nếu nhìn thấy người có 3 ký hiệu này trên thân, thì cho dù đó là

Xem thêm