Lựa chọn màu đỏ

Màu đỏ

Bạn là một người phụ nữ mạnh mẽ, hiện đại. Chàng yêu bạn vì sự độc lập nhưng chàng cũng vô cùng cảm kích bởi bạn có thể dựa vào chàng khi cần thiết. Sự lạc quan của bạn mang lại cho chàng nguồn động viên, khuyến khích mà chàng cần có mỗi ngày.

Xem thêm các màu khác