Người đàn ông hỏi Đức Phật: “Làm thế nào để sống thanh thản, vứt bỏ mọi buồn lo?” Và câu trả lời chỉ có 2 từ khiến nhiều người giật mình thức tỉnh

Ai trong chúng ta cũng mải miết đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Phải làm sao để sống thanh thản và trút bỏ mọi lo âu, phiền não?”. Có một người đàn ông vì cuộc đời gặp quá

Xem thêm

Bài học thấm thía từ lời dạy của Phật: Ngàn vạn ĐẠO NGHĨA trên đời, Đạo nào sâu bằng duyên phận vợ chồng?

Thế gian này có ngàn vạn thứ đạo mà con người trải qua và ràng buộc, trong đó, đạo nghĩa vợ chồng là thứ đạo sâu sắc nhất! Hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây Chuyện kể rằng, ngày xưa

Xem thêm