Đức Gyalwang Drukpa cầu siêu cho các nạn nhân trong thảm họa cháy chung cư

Đức Gyalwang Drukpa và hàng nghìn Phật tử cùng hướng tâm cầu nguyện cho các nạn nhân trong thảm họa cháy chung cư Carina Plaza sớm được siêu thoát.

Khép lại Đàn lễ cầu an cầu siêu tại chùa Vĩnh Nghiêm, Đức Gyalwang Drukpa và hàng nghìn Phật tử cùng hướng tâm cầu nguyện cho 13 nạn nhân trong thảm họa cháy chung cư Carina Plaza sớm được siêu thoát, vãng sinh về cảnh giới an lành.

Đức Gyalwang Dukpa cùng chư Tăng Ni Truyền thừa Drukpa cử hành Đại lễ cầu siêu tại chùa Vĩnh Nghiêm

Ngài chia sẻ, vào ngày đầu tiên của chuyến giảng pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hay biết hung tin về thảm họa cháy chung cư khiến 13 con người mãi lìa xa cuộc đời.

Ngài cầu nguyện cúng dàng đèn trong khoá lễ.

Điều này thật đau buồn! Bởi vậy, Ngài đã từ bi nhắn gọi người dân, Phật tử tham dự: “Bên cạnh cầu siêu cho người thân, cửu huyền thất tổ, mỗi người cùng hướng tâm cầu nguyện siêu thoát cho những hương linh thiệt mạng trong hỏa hoạn.

Đây là cách chia sẻ nỗi đau thiết thực nhất với gia đình nạn nhân, là cách tích lũy công đức cho chính bản thân”.

Chư Ni cầu nguyện cúng dàng đèn trong khoá lễ cầu siêu.

Ngài cũng dạy rằng, đạo Phật là giáo lý của trí tuệ và tình yêu thương, là bản chất của vũ trụ và cũng là giải pháp giúp chúng ta chuyển hóa khổ đau, siêu vượt luân hồi sinh tử.

Đức Pháp Vương thực hiện nghi thức cúng dàng chư hương linh cùng các oan gia trái chủ của chư hương linh.

Khóa lễ cầu an cầu siêu trong hai ngày qua rất ý nghĩa và lợi lạc vậy nên các Phật tử hãy cùng hướng tâm thanh tịnh, thực hành Phật pháp vì lợi ích chúng sinh, thỉnh nguyện chư hương linh ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ, anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn cùng đến đàn tràng dự Pháp nghe kinh, sớm được siêu thoát.

Đức Pháp Vương cử hành nghi thức tắm Phật, giúp các chướng ngại của chư hương linh được tịnh hoá.

Bậc lãnh đạo tâm linh Truyền thừa Drukpa đã dành trọn ngày để kiến lập đàn tràng và thực hành các nghi lễ cầu siêu tôn nghiêm, kỹ lưỡng theo truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa: Cầu nguyện cúng dàng đèn, nghi thức cúng chư hương linh cùng các oan gia trái chủ của người mất.

Đức Pháp Vương thay vì chư hương linh cúng dàng Y phục lên chư Phật.

Đặc biệt, các nghi thức tắm Phật, cúng Y phục lên chư Phật giúp chư hương linh tịnh hoá chướng ngại… được Ngài thực hiện kỹ lưỡng, chi tiết.

Bài vị cầu siêu và ảnh của các hương linh được đốt hóa trong lửa đỏ vào phần cuối khóa lễ.

Kết thúc khoá lễ, bài vị cầu siêu và ảnh của các hương linh sẽ được đốt, giúp chư hương linh xả bỏ bám chấp, vãng sinh về cảnh giới an lành.

Trong hai ngày 25-26/3, cùng với đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh còn có nhiều bà con Phật tử từ Bình Dương, Vũng Tàu, Trà Vinh… đã không quản ngại đường đất xa xôi về chùa dự lễ.

Theo Báo Giáo dục