Cao nhân ắt có cao nhân trị: Hội thánh đức chúa trời đã phải khóc thét khi gặp “nhây” giáo

Hội đức thánh chúa trời có lẽ sẽ phải khóc thét khi gặp phải những người như thánh lầy lội dưới đây.

Những ngày gần đây, “hội thánh đức chúa trời” là cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Những lý luận vô lý đang được các bạn “tuyên truyền giáo” đưa ra để thuyết phục mọi người. Thật khó tin khi những bậc trưởng lão trong hội đều là những người từng được trang bị bài bản kiến thức khoa học dưới mái trường phổ thông hay đại học

Hội đức thánh chúa trời đang vươn vòi bạch tuộc ra rất xa

Có thể thấy, hội đức thánh chúa trời đang mở rộng quy mô khi những “lãnh đạo tối cao” của hội đang yêu cầu các thành viên đi truyền bá đạo nhằm lôi kéo thêm nhiều người khác. Chính vì vậy mà hội “đức thánh chúa trời” này đang đánh khắp các mặt trận từ tuyên truyền trực tiếp tới mạng xã hội. Bằng mọi cách họ đang lôi kéo thêm các thành viên đến với niềm tin của đức thánh chúa trời.

Nhưng ngặt nỗi, đời không như mơ, đôi khi các thành viên hay trưởng ban tuyên giáo của hội đức thánh này cũng phải cạn lời khi phải tuyên truyền cho các thanh niên lầy và nhây như dưới đây. Chẳng những không kéo được thêm người mà lại rước cục tức vào người

Hội chúa trời sẽ luôn bên bạn bất kỳ hoàn cảnh nào
Chúa sẽ ban cho em những giá trị tinh thần to lớn ….
Học hành chỉ là những thứ tầm thường mà thôi
Chúa sẽ trừng phạt mọi tỗi lỗi của em
Em đừng lầy nữa được không?
Khi bạn thích xem phim kiếm hiệp nhưng lại bí ép đi theo “ma giáo“
Tưởng như vớ được thành viên tiềm năng ai dè lượm được thánh lầy
Mời hẳn công an luôn nhé
Chơi bài ngửa luôn và đó là lần cuối giáo chủ đi tuyên giáo mất thôi

theo We25