“Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả”, vì thế mọi hành động của chúng ta hay xấu đều do quy luật này

Trên thế gian này vạn vật có thể thay đổi “thiên biến vạn hóa” chỉ riêng quy luật này không trừ một ai, chỉ là nó đến sau hay đến trước mà thôi.

Hành động của mỗi người tốt hay xấu đều có luật nhân quả

Từ suy nghĩ và hành động tới khi có kết quả phải có thời gian và thường là thời gian phải tính bằng năm.Nếu xem xét sự vật trong cả một quá trình dài thì những người cảm thấy tiếc nuối, ân hận vì đã không sống thành thực và không làm việc thiện sẽ thấy cuộc đời mình chỉ toàn gặp nỗi bất hạnh và cũng sẽ thấy những kẻ làm điều ác, những kẻ sống vô trách nhiệm cũng sẽ không thành công mãi được.

Mặt khác, trong thực tế cũng có kẻ làm việc xấu lại thành công do ăn may; người nỗ lực vì điều thiện lại gặp chuyện chẳng lành.Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần dần thay đổi, cuối cùng tất cả sẽ thu được kết quả khớp với lời nói, việc làm, cách sống của từng người và hoàn cảnh do mình đó tạo ra. Chúng ta sẽ thấy “Nhân nào Quả ấy” thể hiện chính xác đến mức đáng sợ.

Ảnh internet

Mỗi người có những hành động khác nhau, có thể là hành động có đạo đức hoặc không đạo đức. Và kết quả của những hành động đó cũng không ai có thể chịu đựng thay bạn. Vì vậy, trước khi làm điều gì đấy, bạn cần cân nhắc kĩ lợi ích và hậu quả trước khi làm.

Có bốn kết quả của những hành động phi đạo đức hay nghiệp ác:

Kết quả thứ nhất

Đây được gọi là kết quả chín muồi. Sẽ phải đầu thai vào một trong ba cảnh giới thấp hèn địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sanh.

Kết quả thứ hai

Đối với người đã từng giết chúng sanh khác, là mặc dù sau một thời gian dài, như kết quả của một số nghiệp lành được gây tạo trước đây anh ta được sinh ra trong thế giới loàn người, nhưng mạng sống lại ngắn ngủi; anh ta bị người khác giết hại.

Đây được gọi là kết quả tương ứng với nguyên nhân trong thực nghiệm. Những gì bạn làm với người khác thì rốt cuộc nó cũng trở lại với bạn.

Kết quả thứ ba

Hành động phi đạo đức sát sanh, sát sanh với ác tâm, là mặc dù sau một thời gian, như kết quả của thiện nghiệp người ấy được sinh ra làm người, nhưng anh ta lại giết những chúng sanh khác.

Đây được gọi là kết quả tương ứng với nguyên nhân trong hành động hoặc thói quen. Hành động sát sanh trước đây có xu hướng về việc giết chóc trở lại.

Ví dụ, trong đời này, đôi lúc, chúng ta nhận thấy khó khăn để kiểm soát các hành vi bạo động động lực thúc đẩy quen thuộc đó xuất phát từ các hành vi tương tự trước đây.

Ảnh internet

Kết quả thứ tư

Hành động phi đạo đức sát sanh phải được thực hiện trong vị trí nơi mà một người nhận thấy chính mình; điều này được gọi là kết quả thuộc sở hữu hoặc thuộc về môi trường hoàn cảnh.

Sau một vài thời gian, mặc dù người đã từng giết được tái sanh lại làm người, nhưng anh ta bị mất hết tính chất những an vui của mình; những an vui nơi anh ta sống không có thực chất.

Cũng vậy, môi trường hoàn cảnh ấy rất nguy hiểm với quá nhiều tranh đấu và cuộc sống trở nên nguy kịch.

Ảnh internet

Nhà Phật có câu: “Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả”. Những tội phạm nếu sợ nhân thì quả hình phạt của luật pháp sẽ không xảy đến. Biết bao kẻ sau song sắt ăn năn hành động ác đã tạo, nhưng trước khi hành động, không nghĩ đến hậu quả sẽ đến với bản thân mình.

Thao anlanh