Phật chỉ ra : Những tội phải chịu “QUẢ BÁO” nặng nhất. Thật không thể buông tha nếu phạm phải 1 trong 5 tội này

Tội lỗi trên thế gian thì nhiều vô kể. Chúng ta không thể nào cùng lúc mà liệt kê hết được. Tuy nhiên, có những tội lỗi rất lớn mà chúng ta nhất định không được mắc phải. Bởi vì

Xem thêm

NGƯỜI THỨ BA chỉ là KẺ BÊN RÌA HẠNH PHÚC – Tâm sự của một người phụ nữ cả đời bị quả báo vì cướp chồng

Người thứ ba cuối cùng cũng chỉ là kẻ đứng bên rìa hạnh phúc, nhận lấy chút ít yêu thương từ đối phương để rồi gặm nhắm muôn vàn nỗi đau không ai thấu được. Người thứ ba cuối cùng

Xem thêm

Đây chính là 6 TỘI sẽ phải chịu QUẢ BÁO rất nặng nếu phạm phải, là người nên tự răn mình, chớ lún sâu vào tội lỗi

Theo lời Phật dạy, 6 việc dưới đây là những việc đại ác, mắc phải sẽ gánh hậu quả khôn lường, nhất định phải tránh xa. Số mệnh trời sinh giàu có nhưng mắc phải tội nghiệp này phú quý

Xem thêm

Lời Phật dạy về những điều tuyệt đối không được làm điều này nếu không sẽ gánh quả báo rất nặng, phúc tu 3 đời đều mất!

Đừng tưởng hại người là không ai biết, mỗi việc con người làm đều có trời đất lưu lại. Hại người chính là tự hại bản thân mình. Người làm điều ác cũng chính là lưu lại cái ác bên

Xem thêm