Choáng với Anh chàng sinh viên bá đạo nhất “Vịnh Bắc Bộ” làm ngày đầu đã xin nghỉ 2-3 tháng, lại còn quay sang trách sếp “thái độ”

Có rất nhiều yếu tố có thể cảm phục được nhà tuyển dụng như CV đẹp với tấm bằng đại học chói lọi,kinh nghiệmlàm việc, kỹ năng mềm, kiến thức nền tảng, am hiểu văn hóa doanh nghiệp,… Thế nhưng,

Xem thêm