Người giỏi kiếm tiền hay không, xoè bàn tay ra nhìn là biết!

Lòng bàn tay xuất hiện vân chữ M, điều này chứng tỏ bạn có tham vọng trong sự nghiệp và phấn đấu không ngừng. 1. Đường tài vận rõ và thẳng Đường tài vận còn gọi là đường Thủy Tinh,

Xem thêm

Xem số phận theo nhân tướng học: Bàn tay và khuôn mặt ẩn chứa điều gì về bạn?

Tướng khuôn mặt nói lên rất nhiều vận mệnh và số phận của con người. Người có ngũ quan đoan chính cuối đời vận mệnh sẽ tốt lành.  Mặt đào hoa Mặt đào hoa nhìn đẹp nhưng thần khí non.

Xem thêm