18 lời Phật dạy sâu sắc và ý nghĩa nhất về lời nói ứng xử hàng ngày

Người khiêm nhường lời nói ra sẽ chừng mực nhã nhặn. Người tự cao lời nói thường khoa trương phách lối. Dưới đây, sẽ là một số điều Phật dạy sâu sắc về lời nói ứng xử hàng ngày, các

Xem thêm

Ai hiểu được tiền tài rốt cuộc từ đâu mà đến? Thì chắc chắn người đó có đại phúc

Nhìn nhận một cách đơn giản, khách quan thì luật nhân quả về tiền tài chính là khi biết “tu phúc”. Hành thiện tích đức, phúc báo và tiền tài đều sẽ theo đó mà đến như nước. Nhưng có

Xem thêm