Tâm sự nghẹn đắng của người mẹ một mình nuôi 6 đứa con thơ: “Lúc còn sống, chồng tôi bảo “đông con, đông của”, có ai ngờ… !”

Cứ nhìn những đứa con thơ nheo nhóc của mình là nước mắt chị lại trào ra. Chồng đột ngột ra đi, bỏ lại chị và các con thơ không biết tương lai rồi sẽ đi đâu và về đâu…

Xem thêm