“Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại Thiên”. Nhưng Mệnh có thể thay đổi được không? Câu trả lời là “Có”

“Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại Thiên”, cổ nhân vẫn thường dạy rằng sinh tử hay vận mệnh của một người là do ông trời sắp đặt. Đắc được chính là vì đường đời ta có nó, không đắc

Xem thêm

Lời Phật dạy: Gieo nhân đối xử với người như thế nào thì nhận lại quả như vậy

Con người gieo hạt giống nào xuống đất thì sẽ nhận được quả ấy. Vậy nên, để nhận được điều tốt đẹp, may mắn từ người khác thì hãy thiện tâm mà đối xử với mọi người xung quanh mình.

Xem thêm