Nhói lòng thương xót cảnh 2 con cùng bị bệnh, bố mẹ nghèo đau đớn chọn “từ bỏ con trai lớn và cứu sống con trai út”

Hai cậu con trai đều mắc bệnh xơ gan, thế nhưng điều kiện kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, không còn cách nào khác, bố mẹ đành phải lựa chọn cứu sống 1 trong 2. Với bất kỳ

Xem thêm