Phật dạy: Mỗi người ta gặp trong cuộc đời đều là DUYÊN NỢ! Nếu tình duyên của bạn lận đận thì nhất định đừng bỏ lỡ bài này

Hãy luôn nhớ rằng, hôm nay có duyên phận không có nghĩa là vĩnh viễn có duyên phận, mọi thứ thay đổi không ngừng… Sống trong đời, mỗi người đều sẽ gặp được một người mà người ấy sẽ trở

Xem thêm

Nghe Phật dạy về ‘Duyên – Nợ’ vợ chồng và kiếp luân hồi, đầu thai, đến để trả nợ cho nhau ở kiếp trước

Nhiều cặp vợ chồng, đôi lứa đang sống hạnh phúc với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa,

Xem thêm