Không cần đi coi bói, chị em cứ nhìn vào ĐƯỜNG CHỈ CỔ TAY là biết ngay tương lai giàu hay nghèo, vợ chồng có chung thủy lâu bền hay không

Đường chỉ cổ tay là những nét hằn khá rõ nét xuất hiện ở giữa bàn tay và cánh tay. Tương tự như bói chỉ tay, những đường chỉ cổ tay này có thể dự đoán sức khỏe, sự thành

Xem thêm