Tìm ra 4 loài vật đang ẩn nấp trong 10 giây, bạn chính là thiên tài, đáp án

4 loài vật ở đây là: Thỏ, Hải cẩu, Khỉ và lừa.

Chúng ẩn nấp ở các vị trí được đánh dấu ở tấm hình dưới. Tìm được cả 4 con vật này bạn chính là thiên tài rồi đấy

dap-an-con-vat
Chúc mừng bạn đã là thiên tài