Lời Phật dạy cách để vượt qua Bể khổ lớn nhất của đời người, nhất định phải đọc

Trên đời này, cách vượt qua nỗi khổ tốt nhất chính là vạn sự tùy duyên, duyên tới là thật, duyên đi là hư, hư hư thật thật, thật thật hư hư, tất cả chỉ là mây khói phù du.

Xem thêm

Trên đời vạn sự tùy duyên, còn có 7 điều Phật dạy luôn khắc cốt ghi tâm để cả đời hưởng PHÚC

Làm người, ai mà chẳng muốn sống hạnh phúc nhưng… biết tìm nơi đâu? Chẳng một ai dám khẳng định rằng mình đã tỏ tường đường tới hạnh phúc. Song một điều ai cũng hiểu đó là muốn được bình

Xem thêm