Lời Phật dạy cách để vượt qua Bể khổ lớn nhất của đời người, nhất định phải đọc

Trên đời này, cách vượt qua nỗi khổ tốt nhất chính là vạn sự tùy duyên, duyên tới là thật, duyên đi là hư, hư hư thật thật, thật thật hư hư, tất cả chỉ là mây khói phù du.

Xem thêm