Quý nhân mang vận đào hoa cho 12 con giáp

Mỗi con giáp sẽ có quý nhân giúp đỡ nói chung, phù trợ về đường tình duyên nói riêng. Dân gian có câu: “Việc tốt không bằng vận khí tốt, vận khí tốt không bằng quý nhân tốt”, để nhấn mạnh tầm quan trọng của những người trợ giúp ta trong mọi phương diện của cuộc sống. 

Quý nhân đào hoa ý chỉ người có thể mang lại những mối nhân duyên tốt đẹp, chuyện tình cảm như ý, hôn nhân viên mãn, đặc biệt, luôn xuất hiện mỗi khi bạn cần an ủi, động viên về mặt tinh thần. Dưới đây là những quý nhân đào hoa của 12 con giáp:

1. Người tuổi Tý

Quý nhân đào hoa: Tuổi Dậu
Đào hoa vị tốt nhất: Hướng chính Tây
Lục hợp quý nhân: Tuổi Sửu
Tam hợp quý nhân: Tuổi Thân và Thìn

Qúy nhân mang vận đào hoa cho tuổi Tý là tuổi Dậu

2. Người tuổi Sửu

Quý nhân đào hoa: Tuổi Ngọ
Đào hoa vị tốt nhất: Hướng chính Nam
Lục hợp quý nhân: Tuổi Tý
Tam hợp quý nhân: Tuổi Dậu và Tỵ

3. Người tuổi Dần

Quý nhân đào hoa: Tuổi Mão
Đào hoa vị tốt nhất: Hướng chính Đông
Lục hợp quý nhân: Tuổi Hợi
Tam hợp quý nhân: Tuổi Ngọ và Tuất

4. Người tuổi Mão

Quý nhân đào hoa: Tuổi Tý
Đào hoa vị tốt nhất: Hướng chính Bắc
Lục hợp quý nhân: Tuổi Tuất
Tam hợp quý nhân: Tuổi Hợi và Mùi

5. Người tuổi Thìn

Quý nhân đào hoa: Tuổi Dậu
Đào hoa vị tốt nhất: Hướng chính Tây
Lục hợp quý nhân: Tuổi Dậu
Tam hợp quý nhân: Tuổi Tý và Thân

Tuổi Tý và tuổi Thân tam hợp quý nhân của người tuổi Thìn

6. Người tuổi Tỵ

Quý nhân đào hoa: Tuổi Ngọ
Đào hoa vị tốt nhất: Hướng chính Nam
Lục hợp quý nhân: Tuổi Thân
Tam hợp quý nhân: Tuổi Dậu và Sửu

7. Người tuổi Ngọ

Quý nhân đào hoa: Tuổi Mão
Đào hoa vị tốt nhất: Hướng chính Đông
Lục hợp quý nhân: Tuổi Mùi
Tam hợp quý nhân: Tuổi Dần và Tuất

8. Người tuổi Mùi

Quý nhân đào hoa: Tuổi Tý
Đào hoa vị tốt nhất: Hướng chính Bắc
Lục hợp quý nhân: Tuổi Ngọ
Tam hợp quý nhân: Tuổi Hợi và Mão

Người tuổi Thân có quý nhân đào hoa tuổi Dậu

9. Người tuổi Thân

Quý nhân đào hoa: Tuổi Dậu
Đào hoa vị tốt nhất: Hướng chính Tây
Lục hợp quý nhân: Tuổi Tỵ
Tam hợp quý nhân: Tuổi Tý và Thìn

10. Người tuổi Dậu

Quý nhân đào hoa: Tuổi Ngọ
Đào hoa vị tốt nhất: Hướng chính Nam
Lục hợp quý nhân: Tuổi Thìn
Tam hợp quý nhân: Tuổi Sửu và Tỵ

11. Người tuổi Tuất

Quý nhân đào hoa: Tuổi Mão
Đào hoa vị tốt nhất: Hướng chính Đông
Lục hợp quý nhân: Tuổi Mão
Tam hợp quý nhân: Tuổi Dần và Ngọ

12. Người tuổi Hợi

Quý nhân đào hoa: Tuổi Tý
Đào hoa vị tốt nhất: Hướng chính Bắc
Lục hợp quý nhân: Tuổi Dần
Tam hợp quý nhân: Tuổi Mão và Mùi