Đây chính là những năm đại kỵ cần tránh của 12 con giáp

12 con giáp cần lưu ý những năm đại hạn đại kỵ của mình để có thể trách những điều rủi ro có thể xảy đến để phòng tránh.

dai-han-can-tranh-cua-12-con-giap
Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Thuật tử vi cho biết, năm đại hạn của con giáp này chính là năm Tý, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này vận thế vô cùng bấp bênh. Gặp phải năm Sửu do tuổi Tý với tuổi Sửu phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém. Gặp phải năm Ngọ, vận tình cảm sẽ gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại. Gặp năm Mùi vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Sửu

Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Sửu, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt. Gặp năm Tý do tuổi Tý với tuổi Sửu phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém. Gặp năm Mùi vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại. Gặp năm Ngọ vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Dần

Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Dần, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt. Gặp năm Hợi do tuổi Dần với tuổi Hợi phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém. Gặp năm Thân vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại. Gặp năm Tỵ vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Mão

dai-han-can-tranh-cua-12-con-giap-1
Ảnh minh họa

Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Mão, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt. Gặp năm Tuất do tuổi Mão với tuổi Tuất phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém. Gặp năm Dậu vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại. Gặp năm Thìn vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Thìn

Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Sửu, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt. Gặp năm Dậu do tuổi Dậu với tuổi Thìn phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém. Gặp năm Tuất vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại. Gặp năm Mão vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Tỵ

Thuật tử vi năm đại hạn của con giáp này chính là năm Tỵ, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt. Gặp năm Thân do tuổi Tỵ với tuổi Thân phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém. Gặp năm Hợi vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại. Gặp năm Dần vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Ngọ

Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Ngọ, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt. Gặp năm Mùi do tuổi Ngọ với tuổi Mùi phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém. Gặp năm Tý vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại. Gặp năm Sửu vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Mùi

Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Mùi, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt. Gặp năm Mùi do tuổi Mùi với tuổi Ngọ phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém. Gặp năm Sửu vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại. Gặp năm Tý vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Thân

Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Thân, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt. Gặp năm Tỵ do tuổi Thân với tuổi Tỵ phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém. Gặp năm Dần vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại. Gặp năm Hợi vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

dai-han-can-tranh-cua-12-con-giap-2
Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Thuật tử vi năm đại hạn của con giáp này chính là năm Dậu, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt. Gặp năm Thìn do tuổi Thìn với tuổi Dậu phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém. Gặp năm Mão vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại. Gặp năm Tuất vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Tuất

Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Tuất, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt. Gặp năm Mão do tuổi Tuất với tuổi Mão phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém. Gặp năm Thìn vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại. Gặp năm Dậu vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Hợi

Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Hợi, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt. Gặp năm Dần do tuổi Hợi với tuổi Dần phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém. Gặp năm Tỵ vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại. Gặp năm Thân vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.