Tướng sư nổi tiếng nhầm Võ Tắc Thiên là bé trai song vẫn đoán chính xác mệnh thiên tử của bà

Viên Thiên Cang là tướng sư nổi tiếng thời Đường, ông cũng để lại danh tiếng hiển hách trong lịch sử tướng thuật Trung Hoa. Những giai thoại xem tướng đoán mệnh chuẩn xác phi thường của ông được lưu

Xem thêm