Bỏ ngay 6 vật ĐẠI KỊ này khỏi bàn thờ lập tức nếu không muốn TÁN GIA BẠI SẢN, gia đình bất hòa, XUI RỦI ùn ùn kéo tới

Ông bà có câu : ‘Có thờ có thiêng, có kiêng có lành’, nhiều chị em không biết kiêng kỵ, cứ vô tư bê mọi thứ lên bàn thờ mà không hay biết số ít trong đó là những vật

Xem thêm