Lời Phật dạy về luân hồi chuyển kiếp: Người khờ tích tiền, người khôn tích Đức, người giác ngộ tu luyện để thoát khổ

Không ai thoát khỏi luân hồi chuyển kiếp với nghiệp báo do luật nhân quả, và con người trên thế gian được chia làm ba loại: người khờ dại sẽ nỗ lực hết mình để kiếm thật nhiều tiền, tích

Xem thêm

Phật dạy: Muốn con cháu sống HẠNH PHÚC, AN LẠC thì cả đời hãy khắc ghi 10 NGHIỆP LÀNH này để tích đức về sau

Thập là 10, thiện là tốt lành, nghiệp là hành động có chủ ý. Thập thiện nghiệp là 10 việc làm tốt lành, mang lại lợi ích cho hiện tại và tương lai. Mười điều lành gồm có: không sát

Xem thêm