Sống đừng mải so đo tiền nhiều hay ít, điều quan trọng là tâm tính có tốt hay không

Trong đời người, thân thể mình là quý giá nhất, nhất định đừng thẹn với mình. Tâm tình mình là trân quý nhất, nhất định đừng phá hỏng. Sinh mệnh của mình là trân quý nhất, nhất định đừng lãng

Xem thêm