Tâm bệnh lớn nhất của con người là gì? Phật chỉ cách để tránh được nỗi thống khổ của cuộc đời

Con người sống càng ích kỷ càng đơn độc, đây chính là nỗi thống khổ lớn của đời người. Vậy làm sao để tránh được nỗi thống khổ ấy? Bài học dưới đây từ Phật sẽ giúp ta trả lời

Xem thêm

Phật dạy trong 360 loại bệnh, căn bệnh trong tâm là khó chữa nhất

Một vị bác sĩ sau nhiều năm hành nghề đã nhận ra rằng lòng người đã trở nên ngày càng bại hoại. Bác sĩ có thể trị được bệnh tật trên thân thể nhưng lại không cách nào trị được bệnh

Xem thêm