Số mệnh con người vốn đã được an bài, nhưng lựa chọn gì mới là điều quan trọng

Số mệnh con người vốn đã được an bài vô cùng chu đáo và chi tiết, tuy nhiên không phải là không thể thay đổi được. Con người tại thời khắc then chốt lựa chọn điều gì rất quan trọng, vì nó sẽ quyết định tương lai của chính

Xem thêm