3 việc mà người mẹ nạo phá thai thực sự nên làm để tâm thanh thản

Do hoàn cảnh bắt buộc nên phải phá bỏ đi đứa con mới tượng hình trong bụng, đó là việc vô cùng day dứt mà không ít cô gái vị thành niên đã gửi tới cho chúng tôi. Những chia

Xem thêm

Phật dạy Người tu không nên mãi ghi nhớ đến lỗi của mình

Thường thường chúng tôi hay nói, “Tu” là bắt đầu từ đây tu thẳng cho đến ngày chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải tu là trở về trong quá khứ, nhớ đến những lỗi

Xem thêm