Phật dạy: Làm điều này chắc chắn thoát khỏi NGHÈO TÚNG, cả đời nhận được PHÚC ĐỨC và gặp được nhiều may mắn, hậu vận an nhàn

Làm điều này chắc chắn thoát khỏi nghèo túng, cả đời nhận được phúc báo, hậu vận an nhàn – phật đã dạy ai cũng nên tìm hiểu. Đời ai cũng muốn mình giàu có, không ai muốn rơi vào

Xem thêm

Phật dạy: Đừng bao giờ phạm phải điều tưởng chừng nhỏ này bởi cả đời sẽ đau khổ, cực nhọc và chẳng có hậu ai cũng cần biết.

Cuộc sống của mỗi người chúng ta không thể tránh khỏi những khó khăn thử thách, và có những khó khăn ập đến bất ngờ khiến chúng ta không kịp trở tay. Phật giáo có ghi lại một số ‘nghiệp

Xem thêm