Thích khách tới ám sát thiền sư, nhưng chuyện kỳ lạ xảy ra khiến y phải dập đầu quỳ gối

Lục tổ Huệ Năng là tổ truyền đời thứ 6 của Thiền tông. Ông vốn bản tính thông minh, được nhận y bát chân truyền từ Ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Danh tiếng của ông đã nổi tiếng xa gần. Xoay

Xem thêm