Nhân quả báo ứng không bỏ sót một ai: Câu chuyện ly kỳ của một pháp y kể lại

Nghiệp lực của con người là điều không thể nghĩ bàn, luật nhân quả báo ứng xưa nay không hề bỏ sót một ai… Câu chuyện dưới đây hy vọng sẽ giúp chúng ta tin tưởng hơn về điều này.

Xem thêm

Thích khách tới ám sát thiền sư, nhưng chuyện kỳ lạ xảy ra khiến y phải dập đầu quỳ gối

Lục tổ Huệ Năng là tổ truyền đời thứ 6 của Thiền tông. Ông vốn bản tính thông minh, được nhận y bát chân truyền từ Ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Danh tiếng của ông đã nổi tiếng xa gần. Xoay

Xem thêm