Lời Phật dạy về luân hồi chuyển kiếp: Người khờ tích tiền, người khôn tích Đức, người giác ngộ tu luyện để thoát khổ

Không ai thoát khỏi luân hồi chuyển kiếp với nghiệp báo do luật nhân quả, và con người trên thế gian được chia làm ba loại: người khờ dại sẽ nỗ lực hết mình để kiếm thật nhiều tiền, tích

Xem thêm