Thương xót gia cảnh “chị Dậu”: Ngày ngày vào rừng đào củ mài cho con ăn trừ bữa, bố chết không có tiền làm ma

Gia đình nghèo khó, chồng chị buộc phải sang Trung Quốc làm thuê, được trả công 1 triệu thì bị lừa gần hết. Hàng ngày chị vào rừng đào củ mài cho con ăn trừ bữa. Cuộc sống khốn khó

Xem thêm