Bài học thấm thía từ lời dạy của Phật: Ngàn vạn ĐẠO NGHĨA trên đời, Đạo nào sâu bằng duyên phận vợ chồng?

Thế gian này có ngàn vạn thứ đạo mà con người trải qua và ràng buộc, trong đó, đạo nghĩa vợ chồng là thứ đạo sâu sắc nhất! Hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây Chuyện kể rằng, ngày xưa

Xem thêm

Người trí tuệ cao thường hay khiêm tốn, bậc đại thiện giả ắt chọn khoan dung

Người đại trí sẽ không vì bản thân xuất chúng mà tỏ ra cao ngạo, người đại thiện dù bị đối xử bất công vẫn độ lượng và khoan dung. Người kém hiểu biết lại tỏ ra thông tuệ, kẻ tiểu thiện thường hay

Xem thêm

Tôn trọng người khác cũng là một loại mỹ đức và là cách thể hiện trí tuệ của một người

Bạn chỉ được người khác tôn trọng khi bạn biết tôn trọng người khác.  Sống trên đời, nhất định phải học cách tôn trọng người khác, bởi đó là một loại mỹ đức… Mạnh Tử nói: “Thương người thì người

Xem thêm