Bằng trực giác bạn nghĩ chủ nhân của chiếc giày nào trong hình sẽ giàu có nhất? Đáp án tiết lộ chính xác nhất ưu khuyết điểm của bạn

Bạn nghĩ chủ nhân của chiếc giày nào trong hình giàu có nhất? Đáp án sẽ tiết lộ chính xác ưu khuyết điểm của bạn.   Bạn chọn A Bạn thích giao lưu và chia sẻ với người khác, nhưng

Xem thêm

Cổ nhân từng răn dạy: Con người hơn nhau ở ” NGỘ”, quý ở ” THIỆN” và cao ở “NHẪN”

Con người hãy tu dưỡng để trở thành người thượng đẳng, đừng để trở thành người hạ đẳng. Con người cao ở “nhẫn”. Trong mọi việc đều có thể “nhẫn” thì phẩm chất sẽ tự nhiên cao. Con người quý

Xem thêm