Cảnh sát khám xét Công ty dược VN Pharma năm 2014. Ảnh: Quốc Thắng.