Mưa lũ khủng khiếp đổ về thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.