Đứa con út của anh Cảnh, chị Lan mới được 18 tháng tuổi