Bà Nguyễn Thị Con – mẹ anh Cảnh đau đớn khi nghĩ về đứa con trai và tương lai của các cháu