Bà Trần Thị Thái (mẹ của Sang) khóc ngất bên linh cữu con trai.ẢNH: NGUYỄN PHÚC