‘Ông vua’ Hossain và cô công chúa nhỏ (Ảnh: GMB AKASH)