Tử vi ngày thứ 6 23/6/2017 của 12 con giáp

Theo tử vi thứ 6 của 12 con giáp, người tuổi Sửu hôm nay không có lộc hưởng thụ, có làm mà chẳng được hưởng sức mình. Thiên Ấn chiếu mệnh, tử vi ngày 23/6/2017 cho thấy bạn có tài năng thực sự nhưng khả năng giao tiếp còn chưa được tốt. Chính vì thế mà nhiều khi rõ ràng công sức mình bỏ ra nhưng tới cuối cùng lại trở thành kẻ khác đứng ra nhận thành quả