Phật dạy: Để cuộc sống đẹp hơn, phúc đức, may mắn trọn đời nhất định phải học được cách đối đãi với 9 người này…!

Người xưa có câu: “Người khác đối xử với bạn thế nào, đó là nghiệp của họ. Bạn đối xử với người khác thế nào, đó là nghiệp của bạn”, vì thế trong cuộc đời nhất định bạn phải học

Xem thêm