Đức Phật dạy: Biết chịu thiệt là cách tạo phúc báo 7 đời 7 kiếp

Trong cuộc sống thường ngày, con người  thường để tâm đến chuyện tính toán hơn thua. Nhưng không phải người chịu thiệt sẽ chịu thiệt mãi. Hãy học những điều Đức Phật dạy về cách chịu thiệt thòi để tạo phúc báo.

1. Không cần phải tự cho mình là thông minh

Không có ai có thể đánh giá mình thông minh được đến đâu.  Nhưng người luôn tự cho mình là thông minh sẽ không phải người hoàn hảo và đặc biệt cũng rất nhiề người ghét người tự cho mình là người thông minh.

Cần có thái độ khiêm tốn, cẩn thận và chân thành. Đôi khi dám tự mình thừa nhận mình là người ngốc trước đấng tạo hóa thì sẽ tạo phúc.

Đừng luôn tự cho mình là người thông minh

2. Thà rằng tự tin, cũng chớ đừng mù quáng bi quan

Bởi vì tự tin là một chủng năng lực, cho dù bạn tự tin có chút mù quáng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục, bạn có thể điều chỉnh tâm thái ngay trong thực tiễn, và tìm thấy vị trí thích đáng của mình. Nếu như đi sang tự ti mù quáng, tất nhiên bạn sẽ mất đi tất cả.

3.Thà rằng mang tiếng thua, cũng không cần chỉ thắng không thua

Đặc biệt là trên những tranh luận vô vị và không cần thiết. Bởi vì đại đa số người chỉ muốn được thắng, không đành lòng chịu thua. Tốt nhất là cả hai bên đều cùng thắng.

4.Thà được khỏe mạnh, còn hơn được công danh lợi lộc

Thà được khỏe mạnh, một khi gặp nguy hiểm bất trắc đến, vẫn còn giữ được tấm thân. Bởi đơn giản, khỏe mạnh là vốn liếng quan trọng nhất của cuộc đời con người.

5.Thà rằng vất vả, cũng chớ đừng ham muốn hưởng lạc

Ham muốn hưởng lạc là dễ dàng tiêu hao mài mòn ý chí và ăn mòn tinh thần nhất. Lao động vất vả cực khổ thích đáng có khả năng mài luyện ý chí và rèn luyện thân thể.

Thà rằng vất vả, cũng chớ đừng ham muốn hưởng lạc

6.Thà rằng chịu thiệt, cũng không cần chiếm chút tiện nghi nhỏ

Bởi vì đại đa số người thích chiếm chút tiện nghi nhỏ mà không chịu nổi thiệt. Bạn cần tin rằng “chịu thiệt là phúc”. Đương nhiên cần đề phòng, phòng ngừa với kẻ lừa đảo. Trên một phần vạn cực nhỏ nếu có đang phải chịu lừa đảo, bạn cũng không cần phải canh cánh lo nghĩ. Hãy tin tưởng vào đấng tạo hóa của quy luật tự nhiên và quy luật xã hội nhất định sẽ trừng phạt họ thôi, không cần phải dùng tới bạn đi trừng phạt họ.

7.Thà rằng kiên trì, cũng không được bỏ quên lý tưởng

Lý tưởng là ngọn đèn hải đăng, kiên trì là một chủng lực lượng của nhân cách. “Chỉ có kiên trì theo đuổi mới có thể sinh tồn”. Làm người đừng quá gian, ai cũng không ngốc!