Vui quá: Đức Lộc đã biết ngồi thọ trai đường lại còn phụ huynh đệ cầm bao, chia gạo phát cho người nghèo

Facebook Mái Ấm Đức Quang đã liên tục cập nhật tình hình mới nhất của Đức Lộc sau khi trở về Việt Nam, trở về mái ấm nơi có các huynh đệ luôn thương yêu con.

Tình hình mới nhất của Đức Lộc

Cập nhật thông tin của Đức Lộc mấy ngày hôm nay

” Sức khoẻ Lộc từ ngày về Việt Nam đến nay ổn định. Hàng ngày con ở Chùa Vạn Đức BT vui chơi với Sư Phụ, các huynh đệ và các cha mẹ đến thăm con.

Đầu của con đã tự ngẩng lên được khi vui chơi cùng sư phụ.
Dạo này Đức Lộc đã ít uống sữa lại và thay vào ăn dặm thêm bột hay rau củ quả nấu chín xoay nhuyễn. Sau khi con ăn mạnh thì có thể tháo ống ăn (sữa) của con ra.”

Đức Lộc ngày càng đáng yêu
Đức Lộc đã ngồi được
Đầu của con đã tự ngẩng lên được khi vui chơi cùng sư phụ.
Đức Lộc ngồi trai đường cùng huynh đệ
Đức Lộc ngồi trai đường cùng huynh đệ
Đức Lộc đi phát gạo cùng các huynh đệ
Mới ngày nào mà con đã đáng yêu thế này
Đức Lộc phụ các huynh đệ, cầm bao, chia gạo phát cho các hộ gia đình nghèo

Theo Mái ấm Đức Quang