Rùng mình chuyện bị vong nhi trả thù cả nhà đau ốm, làm ăn lụn bại: Mẹ ơi đừng bao giờ bỏ con nha, nghiệp nặng lắm!

Ngày xưa ông bà ta cứ chửa là đẻ, phụ nữ về làm dâu có nghĩa vụ đẻ đến khi “sạch sành sanh trứng” mới thôi, nhiều nhà ngót nghét mười mấy người con. Ngày nay, cuộc sống “thoáng” hơn,

Xem thêm